אל אדון. חיליק מנגן ושר. ברסלב. שחרית של שבת. עם הלב והמעיין.

תגובות